Training & advies

Actualiteit

Het is belangrijk om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen die plaatsvinden in de samenleving en welke hot items actueel zijn. Vaak is de maatschappij op de hoogte van de positieve ontwikkelingen en trends die in hun interessegebied liggen. Echter weten mensen vaak niet hoe zich te gedragen wanneer er situaties plaatsvinden waar zij niet van op de hoogte zijn, en weten zij niet hoe ze in dat soort situaties moeten handelen. Wij bieden training en advies over allerlei uiteenlopende (actuele) onderwerpen. Denk hierbij aan hoe je jezelf vorm kunt geven in de veranderende maatschappij, hoe je kunt inspelen op de ontwikkelingen in de maatschappij, maar ook aan onderwerpen zoals bijvoorbeeld radicalisering, drugs- en alcoholgebruik en misbruik, signalen van (huiselijk) geweld, enzovoort

(Opvoed)ondersteuning ouders

Het doel van het organiseren van informatiebijeenkomsten is om de drempel naar de hulpverlening te verlagen. Binnen de maatschappij heerst er vaak schaamte en angst, waardoor de stap richting hulpverlening te groot is. Ook weten mensen vaak niet welke route zij kunnen volgen richting de hulpverlening. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen ouders laagdrempelig hun vragen stellen en bespreken waar ze thuis tegenaan lopen in de opvoeding of op school. Indien nodig zal er samen met de gemeente geschakeld worden voor vervolgacties.