Preventieve hulpverlening

Outreachend werken

De coaches zullen de straat op gaan en zo verbinding creëren met de jongeren van de wijk en de buurtbewoners. Ze bezoeken locaties waar veel jongeren samenkomen en houden op deze manier zicht op de jeugd. Het onderhouden van contact met de jongeren is hierin belangrijk. Fysieke aanwezigheid van de coaches is noodzakelijk om toegankelijk te zijn, verbinding te maken en een adviserende rol te vervullen.

Accommodatiegericht werken

Er is een accomodatie waar jongeren kunnen komen en laagdrempelig hulp kunnen vragen. Op straat zullen de jongeren in eerste instantie gesproken hebben met een coach en kunnen zij worden doorverwezen naar de accommodaties. Dit zijn ontmoetingsplekken waar jongeren samen kunnen komen zonder overlast te veroorzaken in de wijken en op straat. Deze locaties zijn ingericht voor ontspanning maar zijn ook gericht op het bijdragen aan de ontwikkeling van jongeren. Jongeren kunnen ondersteuning krijgen bij vragen over school, huiswerk, maar ook bijvoorbeeld bij sollicitaties, het schrijven van een CV, en andere tips en tricks

Meidenwerk

Het doel van meidenwerk is het versterken van de weerbaarheid en veerkracht van kwetsbare meiden. Meidenwerk is een cruciaal onderdeel van het jongerenwerk. Er zijn te weinig interventies die specifiek gericht zijn op meiden. Meidenwerk richt zich op het empoweren van meiden en helpt hen bij het stellen van doelen en het vormgeven van hun leven