Wij zijn

Vigor Zorg is ontstaan door pedagogisch onderlegde, bekwame zorgprofessionals met een hart voor de jeugd.

Wij zetten ons met hart en ziel in voor jongeren en gezinnen die zijn vastgelopen.

Passie en professionaliteit voor het vak zitten in ons DNA en komen ook tot uiting in de uitvoering ervan. Met een rugzak vol ervaring in de jeugdhulpverlening en het jongerenwerk zijn de eerste stappen gezet voor het realiseren van onze organisatie.

Niet alleen onze brede expertise en ervaring, maar ook onze gedeelde passie voor de jeugd karakteriseert ons als zorgaanbieder.

Wij werken niet vóór, maar samen met de jongeren en hun gezinnen. Een van de doelen is om onze zorg efficiënt en effectief in te zetten. Het hoofddoel is het versterken van de eigen kracht van de jongere en het gezin. Het is van belang om het zorgend en probleemoplossend vermogen van het gezin en de sociale omgeving te vergroten. Dit doen wij door inzet van preventieve hulp en bij opschaling naar de geïndiceerde zorg, integraal samen te werken met alle betrokkenen in het netwerk van de jongere en het gezin.
VIGOR ZORG

Missie

Wij vinden het belang om zorg op maat te leveren. Elke hulpvraag is anders en vraagt om een andere manier van benadering. Het persoonlijke verhaal, de wensen en de behoeften van de jongere en zijn gezin staan centraal. We handelen vanuit een gelijkwaardige verhouding tussen de zorgprofessional en de jongere/het gezin. Intercultureel vakmanschap vormt hierin de basis in de uitvoering van het werk. We houden rekening met de normen, waarden, culturele achtergrond en gebruiken van de jongeren en de gezinnen waarin wij ondersteuning bieden. We willen op deze manier het vertrouwen vergroten tussen de zorgprofessional en het gezin/de jongere. Een vertrouwensband is voor ons van essentieel belang om effectief en kwalitatief goede zorg aan te kunnen bieden.

Visie

De visie van Vigor zorg is dat elk individu uniek is met zijn of haar eigen normen, waarden, wensen en behoeften. Iedereen heeft het recht om zich te kunnen ontwikkelen en gerespecteerd, erkend en geaccepteerd te worden in zijn of haar omgeving en de maatschappij. Door inzet van onze kennis en expertise die versterkt wordt door de basismethodiek waarmee er wordt gewerkt vanuit de organisatie, ondersteunen wij jongeren en gezinnen. Dit doen wij door maatwerk te leveren bij de behoeften en de persoonlijke doelen waaraan wordt gewerkt tijdens het traject. Hiermee trachten wij de zelfredzaamheid van jongeren en gezinnen te vergroten. Het uiteindelijke doel is om een bijdrage te leveren in de ontwikkeling van de jongeren en het gezin waarin hij opgroeit zodat zij weer zelfstandig kunnen participeren in de maatschappij.

bedoctor-icon-pin

Advies op maat?