Ambulante (gezins-)coaching

Het Boksend-Opvoeden traject bestaat uit een intake, 12 trainingen en een eindevaluatie waarin wordt besproken of de gewenste doelen zijn behaald. Na 6 trainingen zal er een tussentijdse evaluatie plaatsvinden om het lopende traject te bespreken. Als er nog doelen behaald moeten worden, kan het programma een vervolg krijgen. De trainingen kunnen individueel of in groepsverband vormgegeven worden.

Ambulante (gezins-)coaching

Individuele coaching houdt in dat er intensieve coaching wordt geboden aan jongeren en jongvolwassenen. Het aanbieden van coaching op maat dat aansluit op de behoeften van het individu staat hierbij op de voorgrond. Elke jongere is anders en heeft een andere vorm van coaching en aanpak nodig. De individuele coaching duurt maximaal een jaar, waarna wordt geëvalueerd of er afgeschaald kan worden naar een lichtere vorm van coaching. Er is aandacht voor de vaardigheden en het gedrag van de jongere. De coaching zal plaatsvinden op school, thuis, op straat en andere plekken waar de jongere te vinden is.
Ambulante (gezins-)coaching kan ervoor zorgen dat op vroege basis kan worden voorkomen dat een jongere afglijdt in de samenleving. Er wordt intensieve begeleiding geboden aan jongeren/jongvolwassenen en gezinnen. Coaching op maat en het leveren van maatwerk dat aansluit op de behoeften van het individu staat hierbij op de voorgrond. Elk individu is anders en heeft een andere hulpvraag waarbij een andere coaching en aanpak nodig is. De coaching zal vormgegeven worden op meerdere leefgebieden, zoals het systeem waarin hij/zij opgroeit, op school/dagbesteding, enzovoort.