Aanbod

Preventieve hulpverlening

Het taboe van het aanbieden van hulpverlening aan mensen die hier zelf niet om hebben gevraagd wordt doorbroken met outreachend werken. Mensen die buitengesloten dreigen te raken moeten deel blijven nemen aan de maatschappij. Vaak vragen de inspecties zich af in de inspectierapporten hoe het zo ver heeft kunnen komen en of de aanwezige hulpverleners niet actiever hadden kunnen ingrijpen. Vaak blijkt dat er dan een andere werkwijze nodig was in bepaalde gevallen dan afwachten tot de hulpvraag vanuit het individu zelf komt. Vanuit de organisatie worden er streetcoaches en opbouwwerkers ingezet voor het outreachend werken. Wat we met onze fysieke aanwezigheid in de wijken willen bereiken is dat mensen bij de professionals terechtkunnen met hun zorgvragen waarbij de professionals een adviserende rol aannemen.

Ambulant coaching

We hebben een locatie waar jongeren kunnen samenkomen en (laagdrempelig) hulp kunnen vragen. Daarnaast is onze visie om bij te dragen aan de ontwikkeling van een jongere. Dit betekent dat er locatie is waar jongeren ondersteuning kunnen krijgen bij vragen over school, huiswerk maar ook bijvoorbeeld ondersteuning en tips/tricks bij sollicitaties, het schrijven van een CV etc.

Training en advies

Het versterken van de weerbaarheid en de veerkracht van kwetsbare meiden is het doel van meidenwerk. Het meidenwerk is een cruciaal onderdeel van het jongerenwerk. Er zijn te weinig interventies die gericht zijn op specifiek meiden. Het meidenwerk is gericht om meiden in hun kracht te zetten en helpt meiden doelen te stellen en vorm te geven aan hun leven. Meidenwerk is specifiek een methodiek van het jongerenwerk en biedt ondersteuning aan (kwetsbare meiden) tussen de 10 en 23 jaar. Deze ondersteuning vindt plaats in kwetsbare situaties bij hun identiteitsontwikkeling. Door middel van het toepassen van deze methodiek worden kwetsbare meiden meer weerbaar voor hun omgeving en kunnen zij uiteindelijk zelf hun leven vormgeven.